MCH2022

TF Works! - Learn Terraform (and a bit of AWS)
2022-07-25, 10:00–13:00, Area 42 Workshops

~25 bite-sized, hands-on exercises to learn Terraform on AWS. You don’t need to know anything about AWS, although it will definitely help to finish all exercises. You can use your own laptop and AWS account. If you only have a laptop, I have an online sandbox you can work with (limited availability).
~25 bite-size, hands-on opdrachten om Terraform met AWS te leren. Je hoeft geen kennis of ervaring te hebben met AWS, al zal dat wel helpen bij het afronden van alle opdrachten. Je kunt je eigen laptop en AWS account gebruiken. Als je alleen een laptop mee hebt, kun je gebruik maken van een online sandbox die ik beschikbaar stel (gelimiteerde beschikbaarheid).
De workshop is in het Engels of Nederlands of beide, afhankelijk van het publiek.


~25 bite-sized, hands-on exercises to learn Terraform on AWS. You don’t need to know anything about AWS, although it will definitely help to finish all exercises. You can use your own laptop and AWS account. If you only have a laptop, I have an online sandbox you can work with (limited availability).
~25 bite-size, hands-on opdrachten om Terraform met AWS te leren. Je hoeft geen kennis of ervaring te hebben met AWS, al zal dat wel helpen bij het afronden van alle opdrachten. Je kunt je eigen laptop en AWS account gebruiken. Als je alleen een laptop mee hebt, kun je gebruik maken van een online sandbox die ik beschikbaar stel (gelimiteerde beschikbaarheid).
De workshop is in het Engels of Nederlands of beide, afhankelijk van het publiek.

Workshops organized by the Area42 team.

Out village is located behind the main music stage, the workshop tents are located on Backbone Boulevard between Liskov and Flow fields.

This speaker also appears in: